Våra produkter

Lindaco har ett brett sortiment av nya och begagnade kontorsmaskiner för det moderna kontoret.

Dokumentförstöring

All känslig information ska behandlas därefter. Ingen obehörig ska ha tillgång sådan information. Det kan vara strategisk information, ekonomihandlingar, personalhandlingar, journaler etc. som bör makuleras.

Lindaco har ett komplett program, cirka 40 olika modeller från den minsta till den största, både strimling och cross-cut.

Vi har mycket lång erfarenhet av dokumentförstöring- Vi var bland de första som lanserade dokumentförstörare och har idag ett stort antal dokumentförstörare placerade hos våra kunder.

Inbindning

Lindaco har marknadens bredast utbud vad beträffar inbindning. Vår första agentur var Planatol år 1952 och den har vi hållit fast vid sedan dess. Vårt produktprogram omfattar alla olika metoder.

- Plastryggbindning
- Wirebindning
- Mappbindning
- Thermobandsbindning
- Kallimsbindning
- Varmlimsbindning

Laminering

Skydda dokument från väta, fukt och kemikalier genom att laminera in dokumentet. Lindaco har ett brett sortiment av maskiner och material för ändamålet.

Grafisk efterbehandling

I det samlade begreppet gömmer det sig:

- Skärmaskiner för att skära papper manuellt eller elektriskt.
- Vikmaskiner för att vika papper.
- Elhäftmaskiner
- Hålborrmaskiner för att håla tjocka buntar.

Kopiering och skrivare

Lindaco är återförsäljare till Konicka Minolta Business Solutions Sweden AB. Vi har tillgång till hela deras produktsortiment inklusive tillbehör, se www.konicaminolta.se. Vi har alltid ett antal bagagnade kopiatorer och skrivare till försäljning

Telefax

Utvecklingen går mot digitala flerfunktionsmaskiner, där ingår telefax. Se under rubrik Kopiering och skrivare.

Förbrukningsmaterial

Alla material som krävs för att uppnå en hög funktion av maskiner som vi säljer, som till exempel

- Säckar till dokumentförstörare
- Plastryggar, inbindningstråd, lim och fram-/baksidor för att erhålla en perfekt inbindning.
- Lamineringsfickor och rullar i olika format och tjocklekar.
- Toner, framkallningsenhet och kopieringspapper.
- Färg och etiketter till frankeringsmaskiner.

Teknisk service

Lindaco reparerar egna sålda maskiner men även maskiner sålda av andra företag.

Begagnade kontorsmaskiner

Se under flik Begagnat!
inloggning